2013-08-28 Press Release : Så kommersialiseras forskning vid VINN Excellence centra och Berzeli centra

News image

Den 29:e augusti arrangeras ”The Centre Day 2013” på Moderna Museet i Stockholm. Ett av de stora ämnena för konferensen är det svenska innovationsklimatet och bland talarna märks Jane Walerud, framgångsrik serial tech entrepreneur och Martin Körling, chef för Ericsson research i Silicon Valley. Konferensen är ett samarrangemang mellan Mobile Life VINN Excellence Centre, Exselent Berzelii Centre, VINNOVA och Vetenskapsrådet.

Konferensen är ett återkommande arrangemang där VINNOVAS satsningar på Excellence Centra och VINNOVAS och VR:s gemensamma satsningar på Berzelii centra diskutrerar aktuella ämnen inom alla de forskningsområden som centren representerar. Konferensen tar också upp ämnen som är gemensamma för centren och för allmänheten i stort. Det finns idag 18 VINN Excellence centre och 6 Berzelii center. Centren forskar inom en mängd olika områden. En del av dagen erbjuder också möjlighet för deltagarna att få se forskningsresultat i en utställning och diskutera direkt med forskarna. Totalt kan Moderna museets lokaler ta emot 250 deltagare. – Centren har existerat i cirka 6 år och vårt uppdrag är dels att utföra excellent forskning och bidra med kunskapsöverföring till våra industripartners och till samhället men också att kommersialisera våra forskningsresultat. Det är viktigt att vi satsar ytterligare på kommersialisering de 3 till 4 år som vi har kvar som centra, säger Maria Holm, vice centrumföreståndare för Mobile Life. Därför är det viktigt att vi diskuterar och funderar kring de här frågorna tillsammans både med andra forskare, representanter för våra politiker och företagen. Tid och plats: Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm. Registreringen öppnar 09:30 och konferensen startar 10:30.

Besök konferensens hemsida för mer information om programmet: http://centreday.mobilelifecentre.org/index.html Om du som journalist vill delta, vänligen anmäl intresse till Maria Holm, Co-director, Mobile Life Centre, Kista, mobil 0709-855 192, e-post: maria@mobilelifecentre.org

for EVEN more info...

2012-03-09 Press Release Pressmeddelande Internet of Things day, 9t:e februari (svenska)

Internet of Things, IoT, är ett av de 10 hetaste teknikområdena under 2012 enligt analysföretaget Gartner. Nu genomförs den första stora svenska heldagskonferensen om ”Sakernas Internet” i Kista den 9 februari. Konferensen är redan fullsatt med över 500 anmälda. Det handlar om en kraftsamling med företrädare för både forskning och näringsliv för att etablera Sverige som föregångsland inom det nya området.

Download file...

2012-01-01 Press Release : Internet of Things day, 9t:e februari

Internet of Things, IoT, är ett av de 10 hetaste teknikområdena under 2012 enligt analysföretaget Gartner. Nu genomförs den första stora svenska heldagskonferensen om ”Sakernas Internet” i Kista den 9 februari. Konferensen är redan fullsatt med över 500 anmälda. Det handlar om en kraftsamling med företrädare för både forskning och näringsliv för att etablera Sverige som föregångsland inom det nya området.

Download file...

2009-03-04 Press Release Press release on Mobile Life Open House March 2009

350 besökare till Öppet hus vid Mobile Life Center i Kista: "Sverige är ledande för forskning och utveckling av mobila tjänster"

for EVEN more info...

2009-01-02 Press Release : Inauguration 2007

Please download the Inauguration Brochure from 2007 here!

Download file...